Ilgtermiņa sadarbības formāts, kas ir maksimāli izdevīgs klientam. Proaktīva pieeja nozīmē to, ka mēs prognozējam un novēršam problēmas, pirms tās parādījušās, kā arī formulējam ieteikumus turpmākiem uzlabojumiem. Tas nozmīmē netraucētu darbu un ieguldāmo cilvēkresursu, tātad, arī izdevumu optimizāciju.