IT sistēmu izstrāde un ieviešana: individuālajām vajadzībām atbilstošākā plāna un budžeta sastādīšana, tehnikas un programatūras komplektācija, piegāde un uzstādīšana, licencēšana,  lietotāju apmācība.